Фондация
Фондация
"Звезда на надеждата"

Фондация Тавита България
Фондация Тавита

Сдружение „Един живот”
Сдружение
„Един живот”

Сдружение „Самаряни”
Сдружение
„Самаряни”

Адрес: гр.Роман, Област Враца
бул."Христо Ботев" №60
Комплекс за социални услуги за деца и семейства (КСУДС)
Директор: Ивет Симеонова
тел.: 09123/20-25
мобилен: 0888783451

ksudsroman@mail.bg